Ήρθε η νύχτα. Το αίμα μου βουίζει. Μπαίνω από τη μια τρύπα και βγαίνω από την άλλη. Χάνομαι μέχρι να βρεθώ ζωντανή.
The night has come. My blood is buzzing.
I enter through one whole and exit through another. I am lost until I am found alive.
with Effi Rabsilber
Directing, Cinematography, Editing: Vasileia Dereli
Sound Design: Leandros Ntounis